Welkom bij Het Kinderatelier

Het kinderatelier is een kleinschalige organisatie die zich richt op kinderopvang en buitenschoolse opvang.

In de kinderopvang worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen. Wij hebben 24 kindplaatsen die zijn verdeeld over 2 basisgroepen. Daarnaast bieden wij peuteropvang aan voor kinderen vanaf 2 jaar.

In de buitenschoolse opvang is plaats voor kinderen van 4-12 jaar.

Wij hebben 3 locaties BSO, te weten:

  • Hedemanplein: 24 kindplaatsen verdeeld over 2 basisgroepen;
  • Tandem (Havezathe): 40 kindplaatsen verdeeld over 2 basisgroepen;
  • De Griffel/ De Twijn (Hedeveld): 20 kindplaatsen.